อาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู ตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อ ฮวงจุ้ยเลขที่บ้าน ทำนายทะเบียนรถ ผลงานอาจารย์สมเจตน์ ติดต่ออาจารย์สมเจตน์

 

      ตั้งชื่อบุคคล ตั้งชื่อกิจการ ออกแบบโลโก้ พร้อมดูฮวงจุ้ย "คลิกตรงนี้"       

        ตั้งชื่ออย่างไรให้เป็นมหาเศรษฐี ?

        ตั้งชื่ออย่างไรให้มีชีวิตราบรื่น?

 

        บริการ ตั้งชื่อ ตั้งนามสกุล ชื่อมงคล ตั้งชื่อเด็ก ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ นามมงคล 

               การตั้งชื่อและนามสกุลของคนเราที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้เมื่อถอดออกมาเป็นตัวเลขจะสามารถบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของเจ้าของชื่อและนามสกุลของคนนั้นได้โดยการ
          อ่านความหมายของตัวเลข เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อและน่าศึกษายิ่งนักชื่อนั้นสำคัญไฉนท่านคงเคยได้ยินคำๆนี้อยู่บ่อยๆ บางคนก็เพียงแต่คิดว่าตั้งชื่อไว้เพื่อเป็นนาม
          เรียกขานกันเท่านั้น การตั้งชื่อส่วนใหญ่จะคำนึงถึงแต่เรื่องตัวอักษรของชื่อ คือ อักษรจะต้องมีวรรค เดช ศรีและมนตรีหลีกเลี่ยงตัวอักษรวรรคกาลกิณี แต่ความจริง
          แล้วการตั้งชื่อยังลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นอีก คือการตั้งชื่อจะต้องประกอบไปด้วยกลุ่มดวงดาวและอานุภาพของตัวเลขจึงจะถูกต้อง ถ้าตัวเลขที่อยู่ในชีวิตมีความสัมพันธ์กัน
          
ก็จะส่งผลให้ชีวิตราบรื่น แต่เมื่อไรที่ตัวเลขขัดแย้ง ก็จะทำให้ชีวิตต้องพบแต่อุปสรรค

               การตั้งชื่อมงคลให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ตามเงื่อนไขของทุกศาสตร์ทุกตำรา เพื่อจะได้ชื่อดีๆสักชื่อหนึ่งนั้นไม่ง่ายเลย ทั้งด้วยจำนวนของชื่อที่มีจำนวนมาก
          การวิเคราะห์ชื่อแยกแยะอักขระและการคำนวณวิเคราะห์ร้อยชื่อพันชื่อ ได้ชื่อแล้วจะต้องดูผลคำทำนายรวมกับนามสกุลอีก ใช้แต่ละศาสตร์กลั่นกรองชื่อ
          แต่ละชื่อใช้เวลาในการคำนวณนาน หากคำนวณเองด้วยมือจะรู้สึกกว่าเป็นเรื่องยากและใช้เวลาค่อนข้างมากและชื่อที่ตั้งมาเองอาจไม่ดี ไม่เหมาะสมก็เป็นได้

              คุณจะอยู่แห่งหนตำบลใด ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องผจญกับปัญหารถติด พูดคุยสดกับอาจารย์เรื่องตั้งชื่อ สนใจบริการตั้งชื่อติดต่อ 081-700-8644, 089-992-8644  
          

          บริการตั้งชื่อ-เปลี่ยนชื่อ และ/หรือเปลี่ยนนามสกุลกับอาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู    มีให้เลือกหลายแพกเกจ  เริ่มตั้งแต่ "สมส่วน" รับชื่อพร้อมรายละเอียด
          ตั้งชื่อความหมาย ฤกษ์มงคล และขั้นตอนพิธีกรรมการเปลี่ยนชื่อ, หรือ "สมใจ" เปิดโอกาสให้พูดคุยซักถามข้อสงสัย คำถามคาใจเกี่ยวกับการตั้งชื่อ-เปลี่ยนชื่อ และ
          หรือ ตั้งชื่อ-นามสกุลด้วยการนัดหมายเวลาพบพูดคุยแบบส่วนตัว  พร้อมด้วยการบันทึกเสียงระหว่างสนทนาใส่ USB 2.0   ให้กลับไปไว้ฟังทบทวนแถมการทำนาย
          ดวงชะตา, นอกจากตั้งชื่อ-นามสกุล อาจารย์ยังบริการทำนายเลขที่บ้าน, ทำนายทะเบียนรถ, ทำนายหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ รวมไว้ในบริการเดียวกันนี้ หรือ
          ต้อง
การใช้บริการพูดคุยทางโทรศัพท์ก็ได้  ไม่ว่า คุณจะอยู่แห่งหนตำบลใด ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องผจญกับปัญหารถติด พูดคุยสดกับอาจารย์เรื่องตั้งชื่อ
          สนใจบริการตั้งชื่อติดต่อ 081-700-8644, 089-992-8644 

          หรือจะเลือกบริการตั้งชื่อทำนายทางไปรษณีย์ บันทึกเสียงอธิบายหลักการ เหตุผลของชื่อที่ตั้งให้, ทำนายชะตาคุณตามแบบจักรราศี, ตั้งชื่อ/ตั้งนามสกุล ฯลฯ,
          ฤกษ์มงคล ดาวให้คุณให้โทษพร้อมพิธีกรรมตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ, ทำนายเลขที่บ้าน, ทำนายหมายเลขโทรศัพท์มือถือแนะนำเลขมงคลและอื่น ๆ ตามที่กล่าวเบื้องต้น


         ทฤษฎีตั้งชื่อของอาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู ถือว่าไม่มีสิ่งใดในโลกดีหรือเลวร้ายที่สุด ทุกอย่างต้องประกอบด้วยข้อดีข้อเสียเหมือนกัน "มีด" ใช้ตัดหั่นฟัน
         แทง และหวีถูกสร้างขึ้นไว้ใช้จัดแต่งทรงผม จะใช้มีดจัดแต่งทรงผม หวีตัดหั่นฟันแทง ประสิทธิภาพประสิทธิผลย่อมก่อเกิดขึ้นไม่ได้   ดังนั้น วิธีตั้งชื่อ-เปลี่ยนชื่อ
         และ/หรือ นามสกุลที่จะสร้างความรุ่งเรือง มั่นคง ร่ำรวยและมีความสุขต้องใช้องค์ประกอบ ดังนี้คือ..

          องค์ประกอบการตั้งชื่อ
          1. ตั้งชื่อ ดวงดาวตามชะตา  เพราะตัวตน วิถีชีวิตบุคคลดำรงอยู่และเป็นไปในวิถีดวงดาวตามวันเดือนปีเวลาและจังหวัดเกิด วิธีตั้งชื่อ-เปลี่ยนชื่อจะต้องคัดเลือก
          ดวงดาว ทรงคุณภาพ ทั้งนี้ไม่ได้จำกัดว่าต้องตรงตามมาตรฐานเกษตร อุจจ์ มหาอุจจ์   หรือหลีกเลี่ยงดวงดาวเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรือนอริ มรณะ วินาศเท่านั้นแต่จะ
          เจาะลึก ถึงองศา ความเกี่ยวโยงสัมพันธ์ระหว่างดวงดาว ดวงดาวหยุดเดิน เดินเร็วหรือเดินช้าที่เรียกว่า พักร มนท์ เสริด ตามแนวทางโหราศาสตร์จักรราศี

         
 2. ตั้งชื่อ ลักษณะอักษร สระและวรรณยุกต์  ที่จะส่งผลต่อความคิดการตัดสินใจของผู้ใช้ชื่อนั้น ๆ เช่น ผู้ใช้ชื่อประกอบด้วยคำว่า "วร" หรือ "วรรณ" ดวงดาวตาม
          พื้นชะตาดาวพุธเสีย จะทำให้ชีวิตความรักล้มเหลว หรือดวงชะตาบุคคลใด ดาวอังคาร ดาวศุกร์และราหู กุมหรือโยงใยต่อกันโดยใช้ชื่อที่มีอักษร ฐ ฎ ฏ ฤ จะทำให้ชีวิต
          บุคคลผู้นั้นวนเวียนอยู่ในโลกีย์วิสัย และ ...ฯลฯ

          
3. ตั้งชื่อ ทักษาปกรณ์หรืออักษรหมวด บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรีและกาลกิณี  คำว่า ปกรณ์ คือ "คัมภีร์" หรือตำรา  ทักษาคือวิถีเวียนขวาก่อ
          เกิดตามความเชื่อโบราณที่ว่าขวาคือมงคล และซ้ายคืออัปมงคล ทักษาปกรณ์กำหนดแบ่งอักษร สระ ไว้ให้เป็นหมวด และเรียงลำดับเวียนขวาหลักการตั้งชื่อตรงนี้ไม่ได้
          จำกัดว่าชื่อผู้ชายจะต้องขึ้นต้นด้วยอักษร หมวดเดช ตามวันเกิด หรือผู้หญิงต้องขึ้นด้วยอักษรหมวดศรีตามวันเกิด แต่จะเกี่ยวโยงลงลึก ว่าอักษรหมวดเดช หมวดศรี
          หมวดมูละ หรืออื่น ๆ คือดวงดาวอะไรและสถิตเรือนอะไรในพื้นชะตา และนำมาพิจารณาประกอบกันเพื่อตั้งชื่อ-เปลี่ยนชื่อ

          
4.พลังอำนาจดวงดาวหรือหลักเลขศาสตร์ โดยพิจารณาประกอบระหว่างพื้นชะตา-นามสกุล ทั้งนี้ถือว่าอักษรและผลรวมก่อเกิดความเป็นไปในชีวิตประจำวัน
          และถ้าบวกรวมนามสกุลจะส่งผลความเป็นไปในชีวิตอนาคต หรือภาพรวมของบุคคลคนนั้น

          ชื่อ-นามสกุลคือเสื้อผ้าแห่งชีวิต ก่อเกิดความสุข ความสมบูรณ์ และสร้างความสำเร็จได้ในที่สุด   เปรียบเหมือนสวมเสื้อผ้าเหมาะสมกับร่างกาย บุคลิกภาพ
          ย่อมก่อเกิดความอบอุ่น ความมั่นใจในการเข้าสู่สังคม และถูกตาต้องใจกับผู้พบเห็นนั่นเอง

    คุณจะอยู่แห่งหนตำบลใด ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องผจญกับปัญหารถติด พูดคุยสดกับอาจารย์เรื่องตั้งชื่อ สนใจบริการตั้งชื่อติดต่อ 081-700-8644, 089-992-8644

  ตั้งชื่อ  


หน้าแรก | ตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อ | ที่ปรึกษาธุรกิจ | ตั้งชื่อกิจการ-ออกแบบโลโก้ | ติดต่ออาจารย์

สำนักกิจการพัฒนาข้อมูล บริษัท ยูก้า คิม รีโอ จำกัด
  www.somjate.com 2010-2015 All right reserved. | ตั้งชื่อ | Link |