หน้าแรก    |    ตั้งชื่อ-เปลี่ยนชื่อ    |    ประวัติและผลงานอาจารย์สมเจตน์    |    ทฤษฎีเลขที่บ้าน    |    ทำนายทะเบียนรถ    |    เรียนโหราศาสตร์    |    ติดต่อโฆษณา
 
 
 

ตำนานฮวงจุ้ยไทย
ฮวงจุ้ยไทย ฮวงจุ้ยจีน
จตุรธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ
ศาลพระพรหม
ตำนานศาลพระภูมิ
หลักเกณฑ์ตั้งศาลพระภูมิ
เสาเอก เสาโท
โอกาสกลับบ้านของทักษิณ ?
อาถรรพณ์หมายเลข 7
2553 นองเลือด..!!
ชะตาแผ่นดิน
กระทิงแดงแรงข้ามแผ่นดิน
ตั้งชื่อกิจการอย่างไรให้รวย
   

   
ห้องภาพการทำงาน
พระพุทธรูปปางถวายเนตร
พระพุทธรูปปางห้ามญาต
พระพุทธรูปปางไสยาสน์
พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร
พระพุทธรูปปางสมาธิ
พระพุทธรูปปางรำพึง
พระพุทธรูปปางนาคปรก
พระพุทธรูปปางปาลิไลย์
หนังสือแนะนำ
ทำบุญบ้าน
เนื้อคู่ของคนสิบสองราศี
เรื่องเด่นประจำสัปดาห์
ทำนายหมายเลขโทรศัพท์
ไสยเวทย์วิทยา
ทำเสน่ห์..ผูกจิตด้วยพิษรัก
กิเลส ริษยา สู่เส้นทางอธรรม
ดูดวงฟรีกับศิษย์ติดดาว
นัดหมายดูดวงชะตา
ติดต่อโฆษณา
 
           
 
 
      เสาเอก-เสาโท : บ้านเรือนมั่นคง ฐานะมั่งคั่ง
        การ “สร้างบ้านแปงเมือง” หรือสร้างบ้านเมืองใหม่ในโบราณ
 จะต้องประกอบพิธีกรรมตั้งเสาหลักเมืองโดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน  โหราศาสตร์ทำการวางฤกษ์ยาม หมายถึงการตั้งหลักหรือก่อเกิด
 ชีวิตบ้านเมือง เรียกว่า “ชะตาแผ่นดิน” หรือดวงเมือง
      สำหรับประเทศไทยยึดถือ กรุงเทพมหานครเป็น "ดวงเมือง"
 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช      รัชกาลที่ 1
 แห่งราชวงศ์จักรี กำหนดฤกษ์ยามย่ำรุ่งในวันที่ 21 เมษายน 2325
 หรือประมาณ 06.45 นาฬิกา ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 10 ค่ำเดือน 6
 ปีขาล ลัคนาสถิตราศีเมษ ธาตุไฟ
      ประการหนึ่งของการตั้งเสาหลักเมือง  นั่นคือต้องการให้เป็น
  อาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู ประกอบพิธียกเสาเอก - เสาโท
ที่ตั้งบริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยคุณวิลเลี่ยม อี. ไฮเนคกี้ ร่วมพิธี
 ศูนย์รวมจิตใจประชาชน กับทั้งมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดต้องตัดไม้
 ทำลายป่า  สร้างอาคาร  บ้านเรือน  สิ่งปลูกสร้าง  ตลอดถึงใช้ทำ
      เครื่องใช้ไม่สอยต่าง ๆ เสาหลักเมืองคือตัวแทนสำหรับการแสดงความเคารพ คารวะกับธรรมชาติ

               เสาเอก เสาโท คือเสารับน้ำหนักอาคาร-บ้านเรือน  เปรียบเหมือนสามี ภรรยา คือหลักแห่งการก่อเกิดครอบครัว และบิดา มารดา
      คือเสาหลักของลูกหลานบริวาร ดังนั้นเสาเข็มหรือเสาฐานรากที่ถูกตอกจมลงพื้นดิน ไม่ใช่เสาเอก เสาโท..!!
               และการปลูกบ้านสร้างเรือนสมัยก่อน  ใช้ไม้เป็นส่วนประกอบหลัก เสาเอก เสาโทเป็นเสาไม้  แต่ปัจจุบันใช้เหล็ก ปูน คอนกรีต
      เสาเอก เสาโททุกวันนี้คือเสาเหล็กหรือเสาโคร่งคร่าวก่อนสร้างแบบเทปูน  
               กำหนดเสาเอก เสาโทยึดถือตามหลัก "ตำแหน่งพญานาค"
      ทั้งนี้ลายพญานาคหรือตำแหน่งพญานาค จารึกในพิไชยสงคราม
      เดินทัพต้องตามลายพญานา ห้ามย้อนเกร็ดเพราะมนุษย์สัมพันธ์
      กับแผ่นดิน ดินแดนของพญานาคในโลกบาดาล
               ดังนั้นเพื่อความมั่นคงและสมบูรณ์พูนสุข เสาเอก เสาโท
      ตำแหน่งพญานาคถือตามเดือนเกิดเจ้าของบ้าน, ผู้บริหารสูงสุด
      ดังนี้..
               1. เจ้าของบ้าน,   หัวหน้าครอบครัว   หรือผู้บริหารสูงสุด
      เกิดเดือน 1 (เดือนอ้าย), เดือน2 (เดือนยี่), เดือน 3 เสาเอก เสาโท  
      ตั้งทิศตะวันตกของสถานที่ปลูกสร้าง  
 
  อาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู ประกอบพิธีกรรมยกเสาเอก-เสาโท
เซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์ จังหวัดชลบุรี
 
               2. เจ้าของบ้าน, หัวหน้าครอบครัวหรือผู้บริหารสูงสุดเกิดเดือน 4, เดือน 5, เดือน 6 เสาเอก เสาโทตั้งทิศเหนือของสถานที่ปลูกสร้าง
               3.เจ้าของบ้าน, หัวหน้าครอบครัวหรือผู้บริหารสูงสุดเกิดเดือน 7,    เดือน 8,   เดือน 9   เสาเอก  เสาโทตั้งทิศตะวันออกของสถานที่
      ปลูกสร้าง
               4.เจ้าของบ้าน, หัวหน้าครอบครัวหรือผู้บริหารสูงสุดเกิดเดือน 10, เดือน 11, เดือน 12 เสาเอก เสาโทตั้งทิศใต้ของสถานที่ปลูกสร้าง
              
 คำว่าเดือนเกิดตามความหมายนี้ หมายถึงเดือนไทย หรือเดือนตามจันทรคติ และตำแหน่งทิศทางต้องยึดจากจุดกึ่งกลางที่ดิน หรือ
      "สะดือพื้นที่" และให้หันออกด้านหน้าพื้นที่ปลูกสร้าง แล้วกำหนดตำแหน่งท้องพญานาคหรือตำแหน่งตั้งเสาเอกดังกล่าวข้างต้นโดยให้
      เสาโทอยู่ฝั่งซ้ายของเสาเอก
               เสาเอก หมายถึง ผู้ชาย และเสาโท หมายถึง ผู้หญิง
               หลังจากกำหนดตำแหน่งเสาเอก เสาโทจะต้องผูกเหล็กโครงคร่าวสำหรับสองเสาดังกล่าว พร้อมฐานเสา  และจัดเตรียมไม้ค้ำเสา
      ตอกแบบเทปูนหล่อเสา ตามขั้นตอนก่อสร้าง
               ขุดหลุมเสาเอก  เสาโทไว้ล่วงหน้า   จัดทำแผ่นไม้ปูพื้นทางเดินสำหรับผู้ประกอบพิธีกรรม   และผู้ร่วมพิธีกรรม  ตั้งโต๊ะปูผ้าขาว
      สำหรับตั้งเครื่องบวงสรวง
               ยกเสาเอก เสาโทให้ใช้ภูมิปาโลฤกษ์ มหัทธโนฤกษ์ หรือราชาฤกษ์ ต้องห้ามดาวจันทร์ ดาวพฤหัสบดี สถิตเรือนอริ, มรณะ หรือ
      วินาศน์ และไม่ทำมุมเสียกับพื้นชะตาเจ้าของบ้าน หัวหน้าครอบครัวหรือผู้บริหารสูงสุด

               สิ่งของที่ใช้ในการตกแต่งทำขวัญเสาเอก เสาโท ได้แก่
               - ต้นกล้วย ความสูงประมาณ 1 ศอกเลือกลำต้นสมบูรณ์ ใบไม่มีแมลงกัดกิน ขุดพร้อมราก 2 ต้น  สำหรับเสาเอกหนึ่งต้น, เสาโท
      หนึ่งต้น
               - ต้นอ้อย คัดเลือกใบเรียวยาวสมบูรณ์ไม่มีแมลงกัดกิน   และไม่หักงอจะขุดหรือตัดก็ได้ความสูงประมาณ 1 เมตร  จำนวน 2 ต้น
      สำหรับเสาเอกหนึ่งต้น และเสาโทหนึ่งต้นเช่นกัน
               - ผ้าสามสี ผืนใหญ่ความยาว 5 เมตร จำนวน 3 สี 2 พับ ผูกเสาเอกหนึ่งพับ เสาโทหนึ่งพับ, ผ้าซิ่น 1 ผืนผูกเสาโท, ผ้าขาวม้า 1 ผืน
      สำหรับผูกเสาเอก, พวงมาลัยดอกดาวเรือง 2 พวงและสายสิญจน์ ม้วนใหญ่ 2 ม้วน  
   ตามขั้นตอนภายหลังพิธีบวงสรวง เรียกว่าแต่งเสาและเชิญขวัญเสาเอก เสาโทก็จะ
 ถึงการยกเสาสู่หลุมที่จัดเตรียม   โดยใช้ผู้ประคองเสาจำนวน 4, 6, 8..ฯลฯ   กรณี
 เสาใหญ่ให้ใช้เครนยกและคนประคองสู่หลุมตามที่กล่าว   ระหว่างนี้เจ้าของบ้าน,
 หัวหน้าครอบครัว หรือผู้บริหารสูงสุด  และสมาชิกภายในครอบครัวหรือองค์กร
 จะจับสายสิญจน์ที่โยงกับเสาเอก เสาโท ตามลำดับพร้อมตั้งจิตอธิษฐาน
        ระหว่างยกเสาเอกสู่หลุมเสาผู้ประกอบพิธีกรรมจะร้อง "ไชโย ไชโย ไชโย"
 ผู้ร่วมพิธีต้องร่วมร้องสนับสนุน หลังเสาสู่หลุมแล้วให้ใช้ไม้ค้ำห้ามเสาล้ม
  ภายหลังอาจารย์สมเจตน์ แต่งเสาและเชิญขวัญเสา
ผู้ร่วมพิธีกรรมร่วมประคองเสาเอกสู่หลุมเสา กำหนดให้ใช้คน 2, 4 หรือ 6 คน
        เสร็จแล้วให้ดำเนินการเช่นเดียวกันกับเสาโท  และหลังจากตั้งเสาเอก เสาโท
 เรียบร้อยแล้วเจ้าของบ้าน, หัวหน้าครอบครัว หรือผู้บริหารสูงสุดต้องจุดธูปถวาย
      เครื่องบวงสรวงที่ตั้งเตรียมไว้ในบริเวณดังกล่าว    ครั้นธูปมอดหมดแล้วต้องแบ่งเครื่องบวงสรวงใส่กระทงนำไปไว้ต้นทางสามแพร่ง
      ใกล้บริเวณดังกล่าว สำหรับสัมภเวสี และวิญญาณเร่ร่อน
               เสาเอก และเสาโทต้องตั้งเช่นนั้นหนึ่งคืน แล้วจึงจะปลดผ้าสามสี ผ้าขาวม้า ผ้าซิ่น เพื่อขึ้นแบบไม้และเทปูนตามลำดับ.
 
 
All site contents by Somjate Sangkim Na Vaingcampoo., www.somjate.com 2010 All right reserved
 ติดต่ออาจารย์สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู โทรศัพท์ 02-531-1040, 08-1700-8644
โฆษณาประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาธุรกิจ บริษัท ยูก้า คิม รีโอ จำกัด webmanagr@somjate.com